×
 

Algemene vergadering Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, 16 mei 2019

Op 16 mei vond bij de Wasvenboerderij in Eindhoven de algemene vergadering van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf plaats. Deze locatie ligt in een natuurlijke omgeving, de horecagelegenheid is gevestigd in de voormalige Philips Boerderij waar ook een bakker gehuisvest is. Hier werken mensen met een beperking onder professionele begeleiding.
Algemene vergadering Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, 16 mei 2019

De gasten werden verwelkomd door het bestuur. Koffie, thee en een koekje uit de bakkerij stonden al klaar. Na het welkom van de Henk Gernand, voorzitter van de stichting HVW, werd voor de pauze het officiële gedeelte afgerond. Daarbij kwamen de bestuurssamenstelling, het jaarverslag 2018 en de voortgang van de ontwikkeling van de huurdersgame WOONopoly ter sprake. Het jaarverslag werd officieel overhandigd aan Ingrid de Boer, directeur van Woonbedrijf. Het was een vlotte introductie, de voorzitter gaf de aanwezige huurders en professionals alvast wat overwegingen mee voor in de pauze.

Na de pauze hield de voorzitter een presentatie over ‘Wonen in de toekomst’, waarbij het nieuwe ondernemingsplan van Woonbedrijf als uitgangspunt werd genomen. Daarna werden de aanwezigen in groepjes verdeeld en ontstond er aan de hand van een zevental stellingen een levendige discussie. Een voorbeeld van deze stellingen: “Om de huur van sociale woningen betaalbaar te houden moet Woonbedrijf zeer terughoudend zijn met het verduurzamen van de huidige woningvoorraad.” Dit waren niet per definitie stellingen vanuit de huurdersvertegenwoordiging of van Woonbedrijf, het waren standpunten met als doel discussie op gang te brengen. De uitkomsten per groep werden vervolgens gedeeld en besproken met alle aanwezigen.

De vergadering werd in een gezellige sfeer afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij de pakweg vijftig aanwezige huurders, bestuursleden en professionals nog even een praatje konden maken.

Images

8 Email

Related