×
 

Arie Wijnands krijgt vrijwilligerspenning

Wilbert Seuren, wethouder ruimtelijke ordening en financiën, reikte op 21 december 2017 de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding uit aan Arie Wijnands.
Arie Wijnands krijgt vrijwilligerspenning

Arie zet zich al 25 jaar in voor de Wiite Raaf. Hij is penningmeester bij

- de vereniging Vervoersdienst ouderen Eindhoven

- de stichting Vervoersdienst Eindhoven De Witte Raaf

- de stichting Vrienden van de Witte Raaf

Arie is verantwoordelijk voor alle geldhandelingen binnen onze organisatie en de bewaking van de budgetten. Zijn financiële inzichten, hoe om te gaan met weinig inkomsten en deze om te zetten in een efficiënt uitgavepatroon, heeft bijgedragen aan onze organisatie. Harm Kuiper, Inge Hillemans, Svynth Engelen, Joop Keij, Loet Vossen, Geert Daamen en Hans van Ree vierden hun 5 jarig jubileum.

De Witte Raaf is een niet meer weg te denken organisatie in Eindhoven die een belangrijke bijdrage levert aan de mobiliteit van ouderen die niet of moeilijk gebruik kunnen maken van het openbare vervoer. De Witte Raaf is op zoek naar vrijwillige chauffeurs en bijrijders. Hebt u nog tijd over en wilt u een bijdrage leveren aan onze organisatie meldt u dan aan op telefoon 040-2511611.

Images

8 Email
Keywords : 

Related