×
 

Woonoverlast-app maakt melden snel en makkelijk

Inwoners van Eindhoven kunnen met de nieuwe Woonoverlast-app snel en eenvoudig melding maken van steeds terugkerende woonoverlast. Met de app kunnen zij foto’s, geluidsfragmenten en een exacte locatie doorgeven. De melding komt automatisch terecht bij de gemeente of de corporatie. Zij nemen contact op met de melder over de opvolging.
Woonoverlast-app maakt melden snel en makkelijk

Woonoverlast is een complex en divers probleem. Samen met corporaties, politie, buurtbemiddeling en welzijnsorganisaties werkt de gemeente Eindhoven hard om overlast te voorkomen en bestrijden. De woonoverlast-app is daarbij een nieuw hulpmiddel. Hij maakt het melden en registreren van stelselmatige overlast gemakkelijk en biedt gemeente en corporaties meer inzicht in de problematiek.

Wat is woonoverlast?

Er zijn verschillende vormen van woonoverlast, die variëren in ernst en tijdsduur. Denk aan herrie van de buren, vuil en stank in portieken en gezamenlijke ruimtes, fout of hinderlijk geparkeerde voertuigen en hinderlijk gedrag zoals intimidatie, discriminatie of pesten. Een goede registratie van deze overlast zorgt ervoor dat gemeente, corporaties en politie effectief en gebiedsgericht op kunnen treden.

Gratis te downloaden

Voorheen kwamen meldingen telefonisch en via de website (www.eindhoven.nl/woonoverlast) binnen bij het ‘Advies- en meldpunt woonoverlast’. Vanaf nu kunnen Eindhovenaren daarnaast gebruiken maken van de laagdrempelige woonoverlast-app. Deze is gratis te downloaden via de Play Store (Google Android) en App Store (Apple iOS). Bekijk ook de video met uitleg over de app.

8 Email
Keywords : 

Related